Sadolin

Išmėginkite Sadolin Vizualiser

Atsisiųskite programėlę nemokamai ir pamatykite spalvas ant sienų
Atsisiųsti

Grund

Dydis
Your Measurements:
Reikalingas kiekis:
Norint pasiekti geriausią rezultatą, rekomenduojame naudoti <b> 2 sluoksnius </b> <b> „Dulux Paint Mixing Easycare Bathroom + Soft Sheen“ </b> {coatAmount} for {productTitle}
Svarbiausia informacija
 • Padengimas 5–8 m²/l, priklauso nuo paviršiaus porėtumo
 • Sluoksniai 1
Produkto savybės
 • Ecolabel
 • Silpno kvapo
 • Gruntiniai dažai
 • Sienų ir lubų dažai
 • 0% LOJ (lakiųjų organinių junginių)
 • Greitai džiūsta

Paskirtis

Užpildo porėtą paviršių, lengvai dažomi, gerai išsilyginantys patalpų gruntavimo dažai. Padeda suvienodinti pagrindo sugeriamumą ir suformuoja apdailos dažams tinkamą paviršių. Gruntavimo dažai užpildo porėtą paviršių – tai sumažina apdailos dažų sąnaudas. Dažai vandeniniai, baltos spalvos, greitai džiūsta. Dažai tenkina Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo reikalavimus, beveik bekvapiai, juose labai mažas lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis (≤ 1 g/l).

Naudojimo rekomendacijos

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir neapdulkėjęs, ant jo negali būti jokių medžiagų, silpninančių dažų sukibimą su paviršiumi. Porėtą, pvz., glaistytą arba anksčiau nedažytą paviršių, nugruntuokite 1 dažų „Grund“ sluoksniu. Gruntavimo dažai yra paruošti naudoti, bet, jei reikia, juos galima atskiesti švariu vandeniu iki 10 % tūrio. Dažykite voleliu, teptuku arba purkštuvu. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite. Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Nugruntuotą paviršių švelniai nušlifuokite smulkiagrūdžiu švitriniu popieriumi ir nuvalykite dulkes. Nugruntuotą paviršių dažykite tinkamais lateksiniais dažais iš „Sadolin“ asortimento, pvz., „Ambiance“, „EasyCare“ arba „Bindo“.

Sveikata ir sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje ir naudoti individualias saugos priemones. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir C(M)IT/MIT mišinio (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Patarimai

 • 1. Paviršiaus paruošimas
  Sausų patalpų sienoms ir luboms gruntuoti, pvz., gyvenamuosiuose ir vaikų kambariuose, virtuvėse, koridoriuose, biuruose ir viešose patalpose.
 • 2. Laikymo sąlygos
  Neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje 3 metus; tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuotės
Spalvos įkeliamos, palaukite…