Ambiance Sky lubų dažai

Dydis
Dažų kiekio skaičiuoklė
Your Measurements:
Reikalingas kiekis:
Norint pasiekti geriausią rezultatą, rekomenduojame naudoti <b> 2 sluoksnius </b> <b> „Dulux Paint Mixing Easycare Bathroom + Soft Sheen“ </b> {coatAmount} for {productTitle}
Svarbiausia informacija
 • Blizgumas Visiškai matiniai
 • Padengimas Ant anksčiau dažyto paviršiaus 12–14 m²/l; ant įgeriančio paviršiaus 9-11 m²/l
 • Džiūvimo laikas Sausi liečiant po 0,5 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1–2 val.
 • Sluoksniai 2
Produkto savybės
 • 0% LOJ (lakiųjų organinių junginių)
 • Lubų dažai
 • Nenuteka

Paskirtis

Gerai dengiantys visiškai matiniai lubų dažai vidaus darbams. Dažai netyška, jais lengva dažyti, gerai išsilygina. Padengia paviršių tolygia, šviesos neatspindinčia danga, paslepia nedidelius paviršiaus nelygumus. Dažytą paviršių galima valyti (3 atsparumo trynimui klasė, EN 13 300). Dažai vandeniniai, beveik bekvapiai, juose labai mažai lakiųjų organinių junginių (LOJ) (≤ 1 g/l).

Naudojimo rekomendacijos

Dažykite paviršių 1–2 dažų „Ambiance Sky“ sluoksniais. Pirmam sluoksniui į dažus galima įpilti iki 10 % vandens, galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais. Dažykite voleliu, teptuku, arba purkštuvu. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite. Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.

Sveikata ir sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje ir naudoti individualias saugos priemones. Nurijus skubiai kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir C(M)IT/MIT mišinio (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.
 • AmbianceSky_TDS_LT.pdf
 • AMBIANCESKY_MSDS_LT_2019.pdf

Patarimai

 • 1. Paviršiaus paruošimas
  Pagrindas turi būti sausas, švarus ir neapdulkėjęs, ant jo negali būti jokių medžiagų, silpninančių dažų sukibimą su paviršiumi. Anksčiau dažytą paviršių nuplaukite drungnu vandeniu. Stipriai užterštą paviršių plaukite plovikliu, paskui kruopščiai perplaukite švariu vandeniu.
  Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo, anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių pašiurkštinkite švitriniu popieriumi – tai pagerins sukibimą.
  Pagrindo nelygumus, angas ir plyšius užtaisykite tinkamu glaistu iš „Sadolin“ asortimento, pvz., „Maxi Pro“, „Maxi“. Išdžiūvusį glaistą lygiai nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.
 • 2. Valymas
  Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinkite nuo jų dažų likučius. Darbo įrankius plaukite vandeniu.
 • 3. Laikymo sąlygos
  Dažų indą laikyti sandariai uždarytą, sausoje vėsioje vietoje (+5...30 ºC temperatūroje), saugoti nuo šalčio